Cú Và Chim Se Sẽ

Actors:Lê Thế Lữ, Phạm Thị Hân, Cát Ly